Nasza oferta

  • Kanalizacja deszczowa
  • Urządzenia oczyszczające ścieki (separatory, osadniki)
  • Odwodnienia obiektów mostowych
  • Drenaż odwadniający
  • Przepusty rurowe
  • Sieci wodociągowe
  • Sieci kanalizacji sanitarnej
  • Izolacje sieci gazowych
  • Sieci gazowe

TIBIA Sp. z o.o.

15-680 Białystok
ul. Produkcyjna 102, lok. 114